Invent - Bedenken van oplossingen


Dit zijn opdrachten met als focus de Interactie met gebruikers.

Veelal zijn dit niet uitgewerkte deliverbles maar eerder ideeën en prototypes.

View in landscape mode.