Ethiopian Coffee Ceremony

Ik interview tijdens het bijwonen van een koffieceremonie

View in landscape mode.